มอหิวขาว เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไปเท่ากับไปไม่ถึงชัยภูมิ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ ความมหัศจรรย์ของที่นี่ คือ ก้อนหินที่จากการสะสมของตะกอนทรายแป้งและดินเหนียว ต่อมาด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจึงตกตะกอนเปลี่ยนเป็นทราย ในสภาวะอากาศแบบแห้งแล้งกึ่งร้อนชื้นทับถมลงบนตะกอนทรายแป้งและดินเหนียวจึงแข็งตัวกลายเป็นหิน หลังจากเกิดการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกเมื่อ 65 ล้านปีที่แล้ว ทำให้มีการคดโค้ง แตกหัก ผุพังและการกัดเซาะทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทำให้เกิดลักษณะของเสาหินและแท่งหินรูปร่างอย่างเห็นในปัจจุบัน หนึ่งในหินที่วางเรียงกัน มีหินสีขาวขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งกว้าง สามารถมองเห็นเด่นชัดในระยะไกลๆ จึงเป็นที่มาที่เรียกว่า “มอหินขาว” นับว่าเป็น Unseen อีกที่หนึ่งในเมืองไทยเพราะเปรียบได้กับเราไปเที่ยว “สโตนเฮ็นจ์ (Stonehenge)” ที่ประเทศอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมานอนนับดาว ดูพระอาทิตย์ขึ้น-ตก

มอหินขาว

 

มอหินขาว

 

 

สำหรับนักท่องเที่ยว หากสนใจที่จะกางเต้นท์พักแรม จะมีที่ทำการหน่วยพิทักษ์ฯชั่วคราว ให้ติดต่อใช้พื้นที่ไว้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งสำหรับที่มีเต้นท์มาเองจะเสียค่าพื้นที่กางเต้นท์ หรือให้บริการเช่าเต้นท์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา โทร. 044810902-3 หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร.025620760

 

มอหินขาว

มอหินขาว

มอหินขาว

 

การเดินทาง

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากตัวจังหวัดชัยภูมิ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2051 ถนนสายชัยภูมิ – ตาดโตน เป็นทางลาดยางระยะทาง ประมาณ18 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายก่อนถึงด่านของอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตามถนนตาดโตน – ท่าหินโงม เป็นทาง ลาดยางประมาณ 12 กิโลเมตร แยกซ้ายตามถนนแจ้งเจริญ-โสกเชือก เป็นทางลูกรัง ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรถึง บ้านวังคำแคนจากนั้นเลี้ยวขวาช่วงบ้านวังคำแคน  ไปต่ออีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนราดยาง
2. โดยรถโดยสารประจำทาง
ที่มอหินขาวไม่มีรถสาธารณะผ่าน นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาที่นี่ต้องเหมารถจากตัวเมืองชัยภูมิหรือหากไปเที่ยวสามารถเหมารถจากตัว จังหวัดชัยภูมิ

มอหินขาว

Pin It

Comments

comments