เกาะขาม

เกาะขาม มหัศจรรย์หินภูเขาไฟ

เกาะขาม มหัศจรรย์หินภูเขาไฟแห่งทะเลอ่าวไทย แปลกแต่จริง ในบรรดาหมู่เกาะทะเลตราดที่มีมากมายกว่า 52 เกาะ มีเพียงเกาะเดียวเท่านั้นที่มีกองหินภูเขาไฟดำทมึนตั้งกระจัดกระจายอยู่บนหาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ เสมือนเคยเกิดภูเขาไฟปะทุขึ้นที่นี่ โดยเกาะที่ว่านี้ก็คือเกาะขาม เกาะเล็กๆ ทั้ตั้งอยู่ไม่ไกล และสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกจากเกาะหมาก นับเป็นเกาะส่วนตัวเพียงแห่งเดียวที่มีสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติอันโดดเด่นน่าเที่ยวชมมากที่สุด  เกาะขาม นับเป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหมาก ห่างกันเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น หากยืนอยุ่บนชายหาดอ่าวสวนใหญ่…
  • Unseen In Thai

    Unseen In Thai มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้ง ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย หลายแห่งมีความโดดเด่นจัดอยู่ในขั้นมหัศจรรย์เมืองไทยที่ไม่ไปไม่รู้ LogoUnseens
  • Photos