ไปดูว่านมหาเมฆ ที่ภูกระดึง

  ไปดูว่านมหาเมฆ ที่ภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีเนื้อที่ประมาณ 384.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 217,576.25 ไร่ ภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายยอดตัดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราช ใกล้กับพื้นที่ลาดทิศตะวันออกของเทือกเขาเพชรบูรณ์ พื้นที่ของภูเขาส่วนใหญ่สูงระหว่าง 400-1200 เมตร จากระดับน้ำทะเล มียอดสูงสุดคือ ภูกุ่มข้าว สูงประมาน 1,350…
  • Unseen In Thai

    Unseen In Thai มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้ง ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย หลายแห่งมีความโดดเด่นจัดอยู่ในขั้นมหัศจรรย์เมืองไทยที่ไม่ไปไม่รู้ LogoUnseens
  • Photos