เกสะยอโฮมสเตย์

เกาะยอโฮมสเตย์

  เกาะยอ จังหวัดสงขลาเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสองทะเลที่น้ำทะเล และน้ำจืดเป็นสองทะเล โฮมสเตย์ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่ง ลักษณะเป็นเรือนพักกลางน้ำ มีที่พักเป็นแบบโฮมสเตย์ตากอากาศ ภายในของมีห้องแยกเป็นสัดส่วน มีลานนั่งเล่น สำหรับกิจกรรมนันทนาการ หรือร้องคาราโอเกะ มีห้องนอน ห้องครัว เตาแก็สอุปกรณ์ทำครัวแบบครบครัน ห้องน้ำ ส่วนใหญ่จะนิยมไปตกปลากัน พร้อมกับทำกับข้าว พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน…
  • Unseen In Thai

    Unseen In Thai มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้ง ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย หลายแห่งมีความโดดเด่นจัดอยู่ในขั้นมหัศจรรย์เมืองไทยที่ไม่ไปไม่รู้ LogoUnseens
  • Photos