เกาะง่าม ตราด

เกาะง่าม พีพีน้อยแห่งทะเลอ่าวไทย

เกาะง่าม พีพีน้อยแห่งทะเลอ่าวไทย แม้จะมีเกาะต่าง ๆ มากมายในทะเลตราดถึง 52 เกาะ ทว่ามีอยู่เพียงเกาะเดียวที่มีลักษณะคล้ายกับเกาะพีพีดอนของจังหวัดกระบี่ ตรงที่เกิดจากภูเขากลางทะเลใหญ่ตั้งเรียงกันสองลูก ตรงกลางถูกเชื่อมเข้าหากันด้วยสันทราย ก่อให้เกิดหาดขึ้นทั้งสองด้าน และนี่คือเกาะง่ามหรือที่ใคร ๆ ต่างให้สมญานามว่าเกาะพีพีน้อยแหล่งทะเลอ่าวไทย เพราะช่างละม้ายคล้ายกับเกาะพีพีดอนแห่งทะเลอันดามัน จังหวัดกรับี่เสียเหลือเกิน ที่ตั้งของเกาะ อยู่ปลายแหลมสุดด้านทิศใต้ของเกาะช้าง ห่างจากเกาะช้างประมาณ 200…
  • Unseen In Thai

    Unseen In Thai มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้ง ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย หลายแห่งมีความโดดเด่นจัดอยู่ในขั้นมหัศจรรย์เมืองไทยที่ไม่ไปไม่รู้ LogoUnseens
  • Photos