เกาะระยั้ง ตราด

เกาะระยั้ง ตราด ยังคงความงามและเงียบสงบเช่นวันวาน

ด้วยความเป็นเกาะส่วนตัวขนาดเล็ก และยังคงเป็นเกาะที่ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเทียบเท่าเกาะอื่นๆ ในทะเลตราด ทำให้เกาะระยั้งแห่งนี้ยังคงเป็นเกาะที่มีชายหาดอันงดงาม และบรรยากาศอันเงียบสงบน่าพักผ่อนกว่าเกาะอื่น ๆ นอกจากนี้ด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เกาะหมาก และเกาะขาม ในยามว่างยังสามารถนั่งเรือหางยาวข้ามไปท่อเที่ยวบนเกาะทั้งสองแห่งนี้แบบเช้าเย้นกลับได้อย่างสะดวกสบาย หรือจะข้ามไปชมเกาะกระดาด ซาฟารีกลางทะเลตราดก็ได้ ไปเกาะระยั้งยังไง เกาะระยั้งไม่มีเรือโดยสาร แต่สามารถใช้บริการเรือเร็วโดยสารทางแหลมงอบ-เกาะหมากและมาต่อเรือหางยาวสู่เกาะระยั้งได้ไม่ยาก โดยเรือเร็วโดยสารไปเกาะหมากมีให้บริการจากบริเวณท่าเรื่อกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ มีเรือออกวันละ 3 เที่ยว ตั้งแต่…
  • Unseen In Thai

    Unseen In Thai มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้ง ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย หลายแห่งมีความโดดเด่นจัดอยู่ในขั้นมหัศจรรย์เมืองไทยที่ไม่ไปไม่รู้ LogoUnseens
  • Photos