เกาะเหลายา

เกาะเหลายา ตราด มรกตแห่งแห่งทะเลตะวันออก

  เกาะเหลายา เป็นเกาะส่วนตัวที่มีความเป็นส่วนตัวสูง และมีพื้นที่กว้างพอสมควร เพราะมี 3 เกาะวางเรียงตัวกัน คือเหลายาใน เหลายากลาง เหลายานอก รีสอร์ทนั้นอยู่บนเกาะเหลายาใน บรรยากาศร่มรื่น มีที่พักสบาย หลายคนจึงเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ที่เกาะเหลายา โดยไม่ต้องนั่งเรือไปเที่ยวต่อที่ไหน จากท่าเรือแหลมงอบ เดินทางออกมาก็จะเห็นเกาะช้างอยู่ใกล้ ๆ วางตัวอยู่เบื้องหน้า ทางด้านใต้ของเกาะช้าง…
  • Unseen In Thai

    Unseen In Thai มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้ง ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย หลายแห่งมีความโดดเด่นจัดอยู่ในขั้นมหัศจรรย์เมืองไทยที่ไม่ไปไม่รู้ LogoUnseens
  • Photos