เขื่อนสิริกิติ์ เรือนแพ

ไปพักผ่อน ที่เขื่อนสิริกิติ์

ไปพักผ่อน ที่เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนสิริกิติ์ จัดเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถูกสร้างขึ้นเพื่อนกั้นขวางลำน้ำน่านบริเวณเขาผาซ่อม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และใช้ประโยชน์ทางด้านชลประทาน การก่อสร้างเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ 2515 ทำให้พื้นที่เหนือเขื่อนกลายแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ทอดยาวไปถึงปากนาย อำเภอนากมื่น จังหวัดน่าน ต่อมามีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และแล้วเสร็จในปี พ.ส.…
  • Unseen In Thai

    Unseen In Thai มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้ง ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย หลายแห่งมีความโดดเด่นจัดอยู่ในขั้นมหัศจรรย์เมืองไทยที่ไม่ไปไม่รู้ LogoUnseens
  • Photos