5 ที่เที่ยวสุดฮอตในกรุงเทพ ที่คนต่างชาติต้องไป

1. พระบรมมหาราชวัง พระบรมมหาราชวังเริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2325 เมื่อแรกมีเนื้อที่ประมาณ 132 ไร่ ในสมัยรัชกาลที่ 1 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ในอดีตพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียรสถาน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ก่อนจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แบบไทยแท้ และอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและสักการบูชาพระแก้วมรกตได้  …
  • Unseen In Thai

    Unseen In Thai มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้ง ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย หลายแห่งมีความโดดเด่นจัดอยู่ในขั้นมหัศจรรย์เมืองไทยที่ไม่ไปไม่รู้ LogoUnseens
  • Photos