แมงกะพรุนน้ำจืด ที่เขาค้อ

ไปดู แมงกะพรุนน้ำจืด หนึ่งเดียวในไทยมาพร้อมกับลมร้อน ที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขาค้อ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขาสูงมากกว่าพื้นที่ราบทำให้เข้าค้อมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีที่เที่ยวและกิจกรรมให้ทำมากมายให้คุณเลือกทำกันอย่างสนุกสนาน ใครชอบขับรถเที่ยวล้วนถูกใจเพราะเส้นทางลัดเลาะไปตามเทือกเขาเพชรบูรณ์ทีมั้ง เขาค้อ เขาย่า เขาใหญ่ เขาตะเคียนโล๊ะ เขาหินตั้งบาท เขาห้วยทราย เขาอุ้มแพ เขาผาซ่อนแก้ว เขาปู่ เขาโปกโหล่น ล้วนแต่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยม…
  • Unseen In Thai

    Unseen In Thai มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้ง ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย หลายแห่งมีความโดดเด่นจัดอยู่ในขั้นมหัศจรรย์เมืองไทยที่ไม่ไปไม่รู้ LogoUnseens
  • Photos