แก่งคุดคู้ สวนหินใต้แม่น้ำโขง

  แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เชียงคานเป็นอำเภอหนึ่งทางทิศเหนือของจังหวัดเลย มีอาณาเขคติดต่อกับอำเภอเมืองทางทิศใต้ อำเภอปากชมทางทิศตะวันออก อำเภอท่าลี่ทางทิศตะวันตก และแม่น้ำโขงทางทิศเหนือ ในประเทศไทยแม่น้ำโขงจะไหลผ่านจังหวัดเชียงราย บริเวณอำเภอเชียงของ เป็นแห่งแรก จากนั้นเส้นทางของแม่น้ำโขงจะไหลผ่านไปยังประเทศลาวที่เมืองหลวงพระบาง แล้วจึงเลี้ยวไหลกลับสู่ประเทศไทยอีกครั้งที่อำเภอเชียงคาานแห่งนี้ และแม่น้ำแห่งชีวิตสายนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นพรหมแดนธรรมชาติแบ่งประเทศไทย-ลาวตั้งแต่จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชะานี…
  • Unseen In Thai

    Unseen In Thai มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้ง ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย หลายแห่งมีความโดดเด่นจัดอยู่ในขั้นมหัศจรรย์เมืองไทยที่ไม่ไปไม่รู้ LogoUnseens
  • Photos